Küldetésünk

Iskolánk, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a 2012-2013-as tanévtől működik, mint egyházi fenntartású intézmény.

Iskolánk alapműveltséget ad és keresztyén értékeket közvetít.

Célunk, hogy diákjaink hitükben erős és kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Ezt alkalmazható és fejleszthető tudás nyújtásával, keresztyén értékek közvetítésével szeretnénk elérni.

Intézményünk megalakulásával elköteleztük magunkat a mellett, hogy csak a keresztyén és minőségi szemlélet lehet iskolánk működésének alapja.

Számunkra a minőség fogalma a magas szintű nevelést-oktatást, a munkafegyelmet, a hitbéli elkötelezettséget, az emberi kapcsolatokat, a szervezethez való kötődést (egyház, iskola, gyülekezet) jelenti.

Iskolánk a Magyarországi Református Egyház és a Református Pedagógiai Intézet irányelveit, küldetését követve igyekszik szilárd alapműveltséget adni.

Felkészítjük tanulóinkat a továbbtanulásra érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelően. A tantárgyi lehetőségek keretein belül a direkt tanári irányítás mellett előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú tanulásszervezést.

Az anyanyelv- és irodalom, az idegen nyelv valamint az informatika oktatása kiemelt helyen szerepel intézményünkben.

A magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy az abban résztvevő tanulók legalább 60%-a angol nyelvből a hatodik évfolyamon az A2, a nyolcadik évfolyamon a B1 szintet elérjék.

A tehetséggondozást és a lassabban haladó tanulóink felzárkóztatását is elengedhetetlen feladatnak tartjuk.

Tanulóinkban kialakítjuk a problémafelismerő, az együttműködési és a döntési képességeket.

A tudásszint mérését a helyi vizsgarendszer kidolgozásával kívánjuk megvalósítani, melynek eredményéről a tanulók tanúsítványt kapnak.

A gyermek- és ifjúságvédelem feladata kiterjed az iskola minden dolgozójára.

Intézményünkben gyermek és felnőtt egyaránt egészséges, tiszta és esztétikus környezetben töltheti mindennapjait. Tevékenységünket küldetésnek és szolgálatnak tekintjük.

Arra törekszünk, hogy diákjaink tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak, Istenhez és hazájukhoz hű emberek legyenek.

Ezen munkálkodik az iskola valamennyi dolgozója