Imádságok

Az Úr imája (Mi Atyánk): Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Az Apostoli Hitvallás (Hiszek egy...): Hiszek egy Istenben,mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Reggeli ima: Jó Istenem, felébredtem, Te őrködtél énfelettem, Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem virrasztottál. El ne hagyj a mai napon, Légy kísérőm a jó úton, hogy parancsod meg ne szegjem, Krisztusomat hűn kövessem. Ámen.

Esti ima: Én Istenem, jó Istenem, Becsukódik már a szemem, De a tiéd nyitva Atyám, Amíg alszom vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre, Meg az én szeretteimre, Mikor a nap újra felkel, Köszönthessük egymást reggel. Ámen.

Étkezés előtti ima: Jövel Jézus légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

Étkezés utáni ima: Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott. Ámen.

Templomban istentisztelet előtt: Szent házadban megjelentem, Én Istenem áldj meg engem, Had dicsérlek buzgón téged, Vésd szívembe szent Igédet. Ámen.

Templomban istentisztelet után: Házamba is jöjj el velem, Tedd templomoddá Istenem, Ha áldott volt bejövésem, Legyen áldott kimenésem. Ámen.